Energiskatter

 • Industri
 • Biogas
 • Kraftvärmeverk och värmeverk

Optimering av Kraft- och Värmeprocess

 • Desktop-analys
 • Identifierar flaskhalsar
 • Ökar verkningsgraden
Översyn fakturering

Nätoptimering och Elavtal

 • Nollställning av fasta energikostnader
 • Tariffer och säkringar
 • Feldebiteringar

 • Minimerar misstag
 • Rätt lösning enligt er strategi
 • Kvalitetssäkrar och tar fram bästa aktören

Energieffektivisering

 • Behovsanalys
 • Effektiv energieffektivisering
 • Kvalitetsförsäkran

Bästa Hantering av Energifrågan

 • Ett långsiktigt samarbete
 • Minimerar misstag i energimarknaden
 • Besparingar

Moms och Momsersättning

 • Kapitalåtervinning
 • Revision av moms och momsersättning
 • Identiferar felaktiga fakturor i hela leverantörskontrat

Energiuppföljning

 • Behovsanalys
 • Möten med de 2-3 bästa
 • Kvalitétssäkrar och förhandlar

Förnybar Energi

 • Behovsanalys
 • Tar fram bästa aktören
 • Kvalitetssäkrar och förhandlar