Om oss

1999 
Mälardalen Invest AB grundas. Verksamheten börjar med att erbjuda Fastighetsbranschen kvalificerade ekonomitjänster som placering av banklån, simulering av framtida utvecklingsscenarier via en egenutvecklad analysmodell, samt konsultuppdrag som att vara inhyrd Ekonomichef och aktivt hantera fusionering av bolag. 

2003 
Ett analysverktyg utvecklas för att analysera möjligheter till att reducera fasta energikostnader. Basprodukten var optimering av nätkostnaden för elabonnemang. Med tiden har tjänsterna kompletterats med analys av energiskatten och vattenmätare.

2011 
Når vi över 100 kunder.

2011
Det helägda dotterbolaget MH Energioptimering AB bildas, där MH står för Mälardalen Hans, dit samtliga tjänster förknippade med fasta energikostnader numera är överförda.

2013
Mattias Hansson med mångårig erfarenhet från både elhandel och energieffektivisering går in som hälften delägare och VD för att utveckla bolaget till nästa nivå och kunna ge våra kunder heltäckande service genom egen kunskap och ett brett kontaktnät inom energibranschen.

2014
Vår affärsidé utvecklas till att omfatta ”Marknadens bästa hantering av Energi”. Äntligen finns det ett bollplank som marknaden har saknat. Neutral och oberoende med full transparens, med erfarenhet av alla sidor i energimarknaden och med samma plånboksintresse som dig. Äntligen!

2014
Når vi över 200 kunder.

2015
Bolaget utvecklas till att även inleda ett samarbete med Energibolagen. MH hjälper både Energibolagen och dess slutkunder med energiskatter och energieffektivisering.

2016
Ett generationsskifte är framgångsrikt genomfört och Mattias Hansson går in som helägare från att ha verkat som hälftenägare sedan 2013. Hans Fagerberg kommer även fortsättningsvis att samarbeta med MH Energi som konsult. Nästa steg i utvecklingen tas och Henrik Sandsten med närmare 30 års erfarenhet från energieffektivisering som VVS-ingenjör och energiexpert kommer in i vårt lag. Mer besparingsmöjligheter är att vänta för våra kunder.

2017
Når vi över 300 kunder.

2018
Nya tjänster börjar utvecklas och digitaliseras. De första kunderna kommer in på de nya tjänsterna och kundnyttan utvecklas dramatiskt.

2019
Efter att under 2017 och 2018 mer än fem dubblat omsättningen från 2016 bromsar vi ner verksamheten för att fortsätta vårt arbete med digitalisering.

2020
Digitalisering fullbordas och MH inleder sin största satsning i bolagets historia.