Hans Fagerberg

Jag har en bred erfarenhet inom företags- och ekonomiutveckling som controller, ekonomichef, ekonomidirektör och VD inom den statliga, kommunala och privata sektorn och har verkat inom transport- och fastighetsbranschen.

Här följer ett utdrag ur mitt Curriculum Vitae 

2011
Det helägda dotterbolaget MH Energioptimering AB bildas, dit samtliga tjänster förknippade med fasta energikostnader numera är överförda

 

1999
Mälardalen Invest AB - Ägare, VD och konsult.

1999
Telia AB HK - Uppbyggnad av ekonomifunktionen inom ett nystartat riskkapitalbolag i Telia-koncernen (TBI).

1991 - 1998
Fastighets AB Telaris - Ekonomidirektör och med i företagsledningen under uppbyggnad, förvaltning och försäljning till utländska investerare. Bolaget ägde Telia-koncernens samtliga kommersiella fastigheter.

1990 
AL-Koncernen - VD och Koncernchef i en mindre koncern med huvudsaklig inriktning på fastigheter.

1987 - 1989
SJ-Resebyrå - Ekonomichef och med i företagsledningen. Bolaget köptes upp av Nyman&Schultz1989.

1980 - 1987
Södertälje Åkeri AB - Ekonomichef och vice VD. Bolaget verkar inom åkeribranschen.

1979 - 1980
ALFA-LAVAL AB - Budget-/redovisningschef inom verkstadssektionen i Tumba.

1973 - 1979
Södertälje Kommun - Ekonomichef inom Gatukontoret.