Optimering av Kraft- och Värmeprocess

Har ni gjort allt ni kan för att minska kostnaderna och öka effektiviteten i ert energibolag? Säkerligen!

Skulle ni vilja göra ytterligare besparingar, utan att behöva investera pengar, tid och personal?
Vi vill hjälpa er spara pengar, genom att spara pengar åt de slutkunder som köper fjärrvärme av er.

Vi gör det ni inte har tid att göra, utan att ändra på det ni redan gjort!
Vi vet att ni är experter på ert eget nät, och därför rör vi ingenting hos er utan vi hjälper istället era kunder med deras fastigheter, så att de flaskhalsar som finns i systemet försvinner och era kostnader minskar på så sätt.
Våra åtgärder kommer bl.a öka verkningsgraden på er rökgaskondensering, minska returtemperaturen på fjärrvärmen samt minimera ev. oljestöttning morgon och kväll.
Era kunder sparar pengar, ni sparar pengar och vår ersättning utgår från en del av den verkliga besparingen.

  • Desktop-analys
  • Identifierar flaskhalsar
  • Ökar verkningsgraden

Vill ni veta mer detaljer, be oss kontakta Er nedan!

Jag är intresserad av att ni kontaktar mig