Nätoptimering

Optimering - Nollställning av fasta energikostnader - Ni sparar 1-5 öre/kwh och år.

 • Betala inte för mycket på de fasta elkostnaderna, t.ex. elnätsfakturan! Få en utmärkt möjlighet att pröva oss, samt underlag till att gå vidare med energibesparingar och elupphandlingar.
 • Ingen affärsrisk! Hittar vi inte någon besparing så kostar det inget. Ni sparar tid, pengar och energi.
 • Er maximala arbetsinsats är 1-2 timmar, och givetvis genomför vi inget utan ert godkännande.
 • Vi analyserar samtliga el-abonnemang, förbrukningsprofiler, effektuttag, tariffer och säkringsnivåer.
  Återkommer med föreslagna åtgärder i en nettolista som Ni godkänner.
 • Vi tar på oss hela projektansvaret, samordnar alla kontakter med elektriker, nätbolag m.m samt tar alla genomförande- och materialkostander.
  Vår analys ger oss också möjligheten att identifiera ev. feldebiteringar som gjorts av olika orsaker till nackdel för er.

El-certifikat

Hur är ni registrerade hos Energimyndigheten och Skatteverket? Har ni redan rätt till minskad kvotplikt? Eller kan ni få rätt till minskad kvotplikt? Har ni någon typ av tillverkning sett från Energimyndighetens och Skatteverkets synvinkel? Vi går grundligt igenom dessa frågor och undersöker möjligheterna för att bli registrerad som elintensiv verksamhet.

Det är flera frågor som behöver slås fast i denna process som t ex, ert förädlingsvärde i tillverkningsprocessen och hur stor del av företaget kan räknas till den? Man blir registrerad för tre år i taget och sedan behöver man göra en ny ansökan.
Vad finns det för besparingspotential hos er idag?

Elavtal

Bästa elavtal (oavsett om det är spot pris, fast pris avtal, prissäkringar eller förvaltning) i enlighet med er riskpolicy och målsättning, allt kommer att skräddarsys för just er och era behov. Hos MH Energioptimering är ni som kund alltid i fokus och vi tar bara betalt från er och inte från någon annan. All den förhandlingsframgång vi får kommer enbart er som kund tillgodo. Att vi dessutom har tidigare kollegor som jobbar på alla de fem främsta aktörerna inom elbranschen garanterar trygghet. Att låta oss ansvara för följande kommer att leda till stora besparingar för er:

 • Behovsanalys
 • Tar fram den bästa leverantören som motsvarar behoven
 • Förhandling i konkurrenspräglad dialog

Detta minimerar också risken för fel som kan bli mycket kostsamma. Att vi agerar bollplank kommer också att spara mycket tid för er. Oss veterligen är det ingen aktör på marknaden med vår bakgrund och erfarenhet som kan erbjuda helheten i det vi erbjuder med absolut spetskompetens och enbart ert intresse för ögonen.
Vi behandlar era fastigheter, era pengar och er tid som om det vore vår egen.

Jag är intresserad av att ni kontaktar mig