Förnybar Energi

Solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer från Solens ljus och som möjliggör liv på jorden. Solenergi är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen. Med undantag för exempelvis tidvattenkraft och kärnkraft står Solenergin för den största delen av både el och värmeproduktionen på jorden. MH Energioptimering hjälper dig att hitta den bästa ”Sol ekonomin” genom följande:

  • Behovsanalys
  • Tar fram bästa aktören
  • Kvalitetssäkrar och förhandlar

Resultatet blir guld för plånboken, miljön och energieffektiviseringsmålen 

Jag är intresserad av att ni kontaktar mig