Energiuppföljning

Det finns en mängd olika leverantörer av energiuppföljningssystem, visualiseringssystem och driftsuppföljningssystem. Har er organisation behov av ett nytt? Eller kan det integreras med ert befintliga? Ska ni införa energiledning intern eller externt? Oavsett vilket hjälper vi er genom:

  • Behovsanalys
  • Möten med de 2-3 bästa
  • Kvalitetssäkrar och förhandlar

Jag är intresserad av att ni kontaktar mig