Energiskatter

Har ni någon typ av tillverkande verksamhet sett från Skatteverkets synvinkel?

Vi går igenom er energiförbrukning ända upp till sju år tillbaka i tiden. Vi sköter kontakten med elhandelsbolaget och Skatteverket. Det som behövs från er sida som kund är att ge oss underlag till själva ansökan. Vid skattereduktion blir återbetalningen någonstans mellan 0-29 öre/kWh och år. Vi genomför energiskattereduktion med utgångspunkt från Lagen om skatt energi (LSE).

Detta innebär att vi inte bara tittar på industriell verksamhet utan också på framställning av energiprodukt. Vi kan också tillsammans med våra skattejurister omklassificera produkter och byggnader. Dessutom vet vi genom Skatteförfarandelagen (SFL) hur långt tillbaka i tiden det går att ansöka i varje ärende. Avseende energiskatten sticker vi ut hakan och påstår att vi har kommit längst på marknaden. Ofta kan vi hjälpa våra kunder att få pengar tillbaka när de själva redan har ansökt med hjälp av andra konsulter och fått nej.

Serviceavtal

Efter att reduktion erhållits retroaktivt i bästa fall sex år, finns givetvis möjlighet att även i framtiden begära reduktion av energiskatten. Någon begäran som baserar sig på en procentuell andel av hela verksamheten baserad på historiska andelar accepteras inte av Skatteverket, utan en individuell beräkning måste göras. Vi erbjuder därför våra kunder Serviceavtal med följande tjänster:

  • Tillgång till MHs kompetens inom energiskatteområdet så att rätt skattereduktion även i framtiden tillfaller Kunden. MH håller sig uppdaterad när det gäller tillämpningen och möjligheterna i gällande skattelagar.
  • Tillgång till MHs breda kundbas (70-talet kunder) och kontaktnät inom Skatteverket.
  • Möjlighet att löpande ställa frågor via telefon och mail.
  • Aktivt stöd vid ifyllande av deklarationsblanketter, ansökningsblanketter och nya ansökningar av skattereduktion.
  • MH och ansvarig person hos kunden tar fram en årlig ansökan om reduktion av energiskatten.
  • MH dokumenterar och arkiverar analysarbetet i 7 år, och kan därmed vara ett stöd vid en eventuell skatterevision i framtiden.

Jag är intresserad av att ni kontaktar mig